2013. december 9., hétfő

Esszénus evangélium

Sohasem voltam vallásos. Az egyház képmutató szertartásai távol állnak tőlem. Azonban Jézus létezésében, és egy Felsőbb Erő, nevezzük Mennyei Atyának, hiszek, mert tudom, hogy a dolgok nem véletlenül történnek. Nemrég pedig felfedeztem az Esszénus Békeevangéliumot, ami megvilágosodást hozott a számomra. Jézus egy tanító és gyógyító volt, akinek bölcsessége meghaladta korának tudását. De ki lehetett Ő? Honnan volt birtokában tudásának? Talán Keleten járt, és a Jóga tudományát sajátította el, amit más "nyelvezeten" tanított meg követőinek? Vagy egy időutazó?

Akárki is volt, a mai keresztény egyház nagyon félreértelmezte tanításait, szerintem szándékosan. A nekik nem tetsző dolgokat természetesen kihagyták a Bibliából.
"Ne a szentírásokban keressétek a Törvényt, mert a Törvény az Élet, az írás pedig halott. Bizony mondom néktek, Mózes sem írásban kapta törvényeit az Istentől, hanem élő szóval. A Törvény az Élő Isten élő szava az élő prófétákhoz, az élő emberek számára. Mindenben, ami él, bele vagyon írva a Törvény.

- Megtaláljátok azt a fűben, a fában, a folyóban, a hegyekben, az ég madaraiban, a tenger halaiban; de mindenekelőtt önmagatokban keressétek azt. Ezért, bizony mondom néktek, hogy az összes élő dolgok közelebb vannak Istenhez, mint az írások, amelyek élet nélküliek. Isten azért teremtette az Életet és minden élő dolgokat, hogy azok örökkévaló szóval tanítsák az embert, az Élő Isten törvényeire. Isten nem a könyvek lapjaira írta a törvényeket, hanem a ti szívetekbe és a lelketekbe."

És most jön a legjobb. Jézus módszere, ahogyan gyógyított kísértetiesen hasonlít a Gerson terápiához.

"Térjetek meg és böjtöljetek. Mert bizony mondom néktek, hogy a sátán és annak összes csapásait csak böjttel és imával tudjátok kiűzni magatokból."

Jézus belső megtisztulásra, beöntésre is biztatta a betegeket:

"Bizony mondom néktek, belső tisztátalanságotok sokkal nagyobb, mint a külső. És az aki csak kívülről tisztogatja magát, de belül tisztátalan marad, az hasonlatos az olyan sírbolthoz, ami kívülről szépen le van festve, de belülről teli van mindenféle borzasztó tisztátalansággal és förtelmességgel. Ezért mondom néktek, engedjétek, hogy a Víz Angyala belül is kereszteljen meg benneteket, hogy megszabaduljatok a múlt összes bűnétől, és hogy belül is ugyan olyan tiszták legyetek, mint a folyó napsugárban játszadozó habjai.
Keressetek ezért egy nagy futótököt, ember nagyságú szárral. Vájjátok ki annak belsejét és töltsétek meg a folyó vizével, olyannal, amit a Nap felmelegített. Függesszétek azt fel egy fa ágára, és boruljatok le a földre a Víz Angyala előtt, és engedjétek, hogy a futótök szára behatoljon hátsó feletekbe, hogy a víz átjárhassa beleiteket. Azután, maradjatok térden állva a Víz Angyala előtt és imádkozzatok az Élő Istenhez, hogy bocsássa meg régi bűneiteket; és imádkozzatok a Víz Angyalához, hogy szabadítsa meg testeteket minden tisztátalanságtól és betegségtől. Majd folyassátok ki a vizet testetekből, hogy magával vigye belőletek a sátán összes tisztátalanságát és bűzös dolgait. És majd meglátjátok saját szemetekkel és szagoljátok saját orrotokkal mindazt a förtelmességet és tisztátalanságot, ami beszennyezte testetek templomát; sőt mindazon bűnöket is, amelyek testetekben lakoztak, gyötörve benneteket mindenféle szenvedéssel."

A böjt és beöntések eredménye: 

"Amikor pedig már minden bűn és tisztátalanság eltávozott testetekből, véretek olyan tisztává válik, mint Föld Anyánk vére, mint a folyó napfényben játszadozó habjai. És leheletetek olyan üdévé válik, mint az illatos virágok lehelete; húsotok olyan tiszta lesz, mint a fák levelei között pirosló gyümölcsök húsa, szemetek világa olyan tiszta és csillogó lesz, mint a kék égen fénylő Nap ragyogása. "

És most nézzünk meg egy gyógyreakciót Esszénus módra:

"Számos tisztátalan és beteg követte Jézus szavait. Felkeresték a csörgedező patakokat, ledobálták saruikat és ruhájukat, böjtöltek, és átadták testüket a Levegő, a Víz és a Nap Angyalainak. És a Föld Anya angyalai átölelték őket, megszállván kívül és belül az ő testüket. És mindegyikük látta, hogy az összes gonosz ördög, a bűn és a tisztátalanság sietve távozik belőlük. Némelyikük lehelete olyan bűzössé vált, mint a belekből távozó ürülék. Másoknak a nyáluk eredt meg, bűzös és tisztátalan hányadék jött fel az ő belsejükből, és mind ezen tisztátalanságok csurogtak a szájukból, némelyeknek az orrukon, másoknak szemeiken és füleiken keresztül. És sokuknak undorító és förtelmes szagú volt a verejtéke, amely egész testükön gyöngyözött. Míg mások végtagján nagy gyulladt kelvények fakadtak fel, amikből bűzös tisztátalanságok folytak. Sokuknak testéből bőségesen távozott a vizelet, míg másoknak a vizelete elapadt és olyan sűrűvé vált, mint a méhek méze. Másoknál pedig vörössé, vagy feketévé változott, olyanná lett, mint a folyami homok. Többeknek bűzös gázok törtek fel az ő beleikből, ami olyan volt, mint az ördög lehelete. És a bűz már olyan erős volt, hogy senki sem tudta elviselni.
De amikor megkeresztelkedtek, a Víz Angyala behatolt testükbe, és kimosta belőlük múlt bűneik minden ocsmányságát és förtelmét. A hegyi gyorsfolyású patakokhoz hasonlóan sodorta ki testükből a kemény és folyékony utálatosságok sokaságát. És a föld, ahova az ő beleiknek folyása ömlött olyan szennyezetté vált, a bűz olyan erős lett, hogy senki nem volt képes ott maradni. Az ördögök is elhagyták beleiket rengeteg nyüzsgő féreg formájában, amik tehetetlen dühvel vonaglottak a belekből kiömlő mocsok pocsolyáiban, miután a Víz Angyala kiűzte őket az Emberek Fiainak beléből."

A böjt hét napig tartott, majd a betegek megkérdezték  Jézust, mit tegyenek, hogy egészségesek maradjanak.

"Mert bizony mondom néktek, hogy aki öl az önmagát öli meg, és aki a leölt állatok húsát eszi, az a halál testéből étkezik. Mert azok vérének minden cseppje méreggé válik az ő vérében, lehelete bűzli az ő leheletében; húsa gennyes daganattá válik az ő húsában; csontja krétaporrá málik az ő csontjában, belei rothadnak az ő belében."

"Íme, nektek adok minden maghozó növényt a Föld színén és minden fát, amelynek maghozó gyümölcse van. Ez legyen a ti eledeletek. És minden földi állatnak, az ég minden madarának, és mindennek, ami mozog a földön, akikben az élet lehelete találtatik, a Föld összes zöld füveit adom táplálékul. Valamint minden mozgó és élő állatnak a teje is lehet néktek az eledeletek. - Amint a zöld növényt adtam nekik, úgy adom az ő tejüket nektek. De a húst, és az állatokat éltető vért ne egyétek!"

Jézus a nyers koszt-diéta híve volt: 

"De én azt mondom néktek, sem embert, sem állatot, de még a táplálékot sem, amit magatokhoz vesztek ne öljétek meg. Mert, ha élő táplálékot esztek, az élővé tesz benneteket, de ha megölitek a táplálékotokat, akkor a halott étel is megöl titeket. Mert Élet csak életből származhat, a halálból pedig mindig halál. Ezért ne egyetek semmit, amit a tűz, a fagy vagy a víz elpusztított. Mert az égetett, fagyott és rothadt eledel, égetni, fagyasztani és rothasztani fogja testeteket is. Ne főzzétek, és ne keverjétek össze-vissza egyik ételt a másikkal, nehogy beleitek gőzölgő mocsárrá változzanak."

Mérsékletességre is intett:

"És ha azt akarjátok, hogy az Isten angyalai örvendezzenek testetekben, és a sátán messze elkerüljön benneteket, akkor naponta csak egyszer üljetek az Isten asztalához."

És konkrét táplálkozási tippeket is adott:

"Május hónaptól kezdve az árpát egyétek, júniustól a búzát, amely a legtökéletesebb az összes maghozó füvek közül. Ebből legyen a ti mindennapi kenyeretek, hogy a Mennyei Atya megtartsa a ti testeteket. Júliustól egyétek a savanyú szőlőt, hogy testetek megtisztulhasson, és a sátán eltávozhasson belőle. Augusztus hónapjában gyűjtsétek be a szőlőt, hogy annak nedve szolgáljon nektek italként. Szeptember havában szüreteljétek le a Nap Angyalai által megédesített szőlőt, hogy gyarapítsa a ti testeteket, hogy a Mennyei Atya angyalai lakozzék bennük. A zamatos fügét október és november hónapokban egyétek, a maradékot pedig hadd aszalja meg számotokra a Nap Angyala. És egyétek azt mandulával azon hónapokban, amikor a fák nem hoznak gyümölcsöt. Decemberben egyétek az eső után növekvő füveket, hogy véretek megtisztulhasson a ti bűneitektől. És még ugyan ebben a hónapban kezdjétek inni állataitok tejét, mert azért adta Isten a mezők növényeit az összes tejadó állatnak, hogy azok tejükkel táplálhassák az Embert."

Ezek voltak az elsődleges törvények, először a Föld Anyához kell visszatérnünk, és ezeket a törvényeket betartanunk, és aztán tudunk megvilágosodni.

Hát.....ezek után nem is kétség, hogy az igazi gyógyulás nem tablettákban, és infúziókban rejlik, és erre az emberek már több ezer éve rájöttek, de egyszerűbb gyorsan bekapni valamit, és rohanni tovább, mint ténylegesen tenni magunkért valamit. Erre sajnos nagyon kevesen képesek.

Legyetek jók,
Annao


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése